Sai người, sai cả thời điểm nhưng không thể buông tay…

Sai người, sai cả thời điểm nhưng không thể buông tay…

Nếu giấc mơ này người cùng mơ với tôi, tôi nguyện một đời không tỉnh lại…dù ngoài kia có mưa gió bão bùng, dù cuộc đời có trăm ngàn cơn […]

 

More in